Haberler

16

 Bakanlığımızca 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında uygulanacak olan “Kırsal

Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında
TebliğÇTebliğ No: 2016/İS)”
29.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. 2017 yılı için müracaatlar 01.01.2017 tarihinde başlamış olup 14.02.2017 tarihinde
sona erecektir.

Projenin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modem basınçlı bireysel sulama
sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, daha kaliteli ve pazar
isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin
yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklemesidir. Hibeye esas proje tutarı
gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez. Hibe oram hibeye
esas proje tutarının %50’ sidir.

Programın tanıtımı için yazımız ekindeki çizelgede belirtilen tarihlerde ilçe
müdürlüklerimizde toplantılar düzenlenecektir

[Devamını oku...]

26

 Kişi başı organizasyon giderleri, katılımcı sayısına göre tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım

teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan firmalarımızın ziyarete katılmaktan
vazgeçmeleri halinde, yapılan ödemenin iadesinin yapılabilmesi için, en geç 11 Ocak 2017
Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize yazılı olarak bildirimde bulunmaları
gerekmektedir.

TOBB-Katar etkinliğine ilişkin Taslak Program ve Başvuru Forumuna Birliğimiz web sayfası
(www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı
Etkinlikler” bölümünden ulaşılabilmektedir.

2.KOBİLER KONFERANSI

[Devamını oku...]

26

 Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla,
bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik
verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm
önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin
önerilerinizin en geç 5 Ocak 2017 tarihine kadar Birliğimize (E-posta:
gorkem.karabeyoglu@tobb.org.tr
) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim

[Devamını oku...]

26

 İlgi: Ekonomi Bakanlığının 19.12.2016 tarihli ve 14555167-724.01.03/JP-E. 138863 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanımız başkanlığındaki bir heyetin, Türk-Japon Müteahhitlik
İşbirliği Semineri vesilesiyle 13 Ocak 2017 tarihinde Japonya’ya resmi bir ziyaret
gerçekleştireceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu ziyaret çerçevesinde Ekonomi Bakanımızın Japonya Ekonomi,
Ticaret ve Sanayi Bakanı, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı ve Japonya Toprak Altyapı
ve Turizm Bakanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin ve Japonya’nın önde gelen firmalarının
CEO’lan ile bir araya gelmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, söz konusu ikili görüşnıeler sırasında gündeme
getirilmesinde yarar görülen konular ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 28 Aralık 2016
Çarşamba günü mesai bitimine kadar
Birliğimize (Fax:                                     0312    218     22     09,

E-posta: basak.onur@tobb.oru.tr ) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim

[Devamını oku...]

07
 Başbakanlık Özelleştirme İdaresinden alınan 21.11.2016 tarih ve 7694 sayılı Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan, EÜAŞ’a...

[Devamını oku...]

05

 10 Tahran Uluslararası Turizm ve

Yan Sanayi Fuarı

[Devamını oku...]

Sayfa 9 / 29İlk   Geri   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  İleri   Son   
Yazdır