Haberler

26

 Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla,
bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik
verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm
önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin
önerilerinizin en geç 5 Ocak 2017 tarihine kadar Birliğimize (E-posta:
gorkem.karabeyoglu@tobb.org.tr
) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim

[Devamını oku...]

26

 İlgi: Ekonomi Bakanlığının 19.12.2016 tarihli ve 14555167-724.01.03/JP-E. 138863 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanımız başkanlığındaki bir heyetin, Türk-Japon Müteahhitlik
İşbirliği Semineri vesilesiyle 13 Ocak 2017 tarihinde Japonya’ya resmi bir ziyaret
gerçekleştireceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu ziyaret çerçevesinde Ekonomi Bakanımızın Japonya Ekonomi,
Ticaret ve Sanayi Bakanı, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı ve Japonya Toprak Altyapı
ve Turizm Bakanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin ve Japonya’nın önde gelen firmalarının
CEO’lan ile bir araya gelmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, söz konusu ikili görüşnıeler sırasında gündeme
getirilmesinde yarar görülen konular ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 28 Aralık 2016
Çarşamba günü mesai bitimine kadar
Birliğimize (Fax:                                     0312    218     22     09,

E-posta: basak.onur@tobb.oru.tr ) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim

[Devamını oku...]

07
 Başbakanlık Özelleştirme İdaresinden alınan 21.11.2016 tarih ve 7694 sayılı Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan, EÜAŞ’a...

[Devamını oku...]

05

 10 Tahran Uluslararası Turizm ve

Yan Sanayi Fuarı

[Devamını oku...]

01

 İlgi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 10.11.2016 tarih ve 821.05E.298 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün
artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik
olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma
projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.

“Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; 2017 yılı
ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır. Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet
gösteren işletmeler ve kamu kurumlan uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle
başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme
aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların,
akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici
olabilmeleri mümkün olacaktır.

Bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için
http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 9 Ocak 2017 tarihine
kadar doldurularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğüne iletilmesi
gerekmektedir.” denilmektedir.

[Devamını oku...]

18

 Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimi

[Devamını oku...]

Sayfa 9 / 29İlk   Geri   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  İleri   Son   
Yazdır