Haberler

07
 Başbakanlık Özelleştirme İdaresinden alınan 21.11.2016 tarih ve 7694 sayılı Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan, EÜAŞ’a...

[Devamını oku...]

05

 10 Tahran Uluslararası Turizm ve

Yan Sanayi Fuarı

[Devamını oku...]

01

 İlgi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 10.11.2016 tarih ve 821.05E.298 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün
artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik
olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma
projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.

“Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; 2017 yılı
ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır. Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet
gösteren işletmeler ve kamu kurumlan uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle
başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme
aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların,
akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici
olabilmeleri mümkün olacaktır.

Bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için
http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 9 Ocak 2017 tarihine
kadar doldurularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğüne iletilmesi
gerekmektedir.” denilmektedir.

[Devamını oku...]

18

 Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimi

[Devamını oku...]

04

 İlgi: Ekonomi Bakanlığı’nın 28.10.2016 tarih ve 46473657-724.01.01-E. 118321 sayılı yazısı.

Ekonomik Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında, Tahran Ticaret Müşavirliği’nin yazışma atfen,
İran ajansı ISNA’nın 24 Ekim 2016 tarihli haberinden bahisle, Mohammed Reza Abolfathi isimli
bir şahsın kendisini İran Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı’na bağlı Araz Sazeh A. Ş.’nin
Genel Müdürü olarak tanıtarak, adı geçen Bakanlığın damgasının kullandığı ve yasadışı biçimde
para tahsil ettiği bilgisinin yer aldığı ifade edilmektedir.

Haberde yer alan Bakanlık açıklamasında; söz konusu kişinin mezkur Bakanlıkla herhangi bir
bağının bulunmadığı, bu şahısla ilgili olarak 2015 yılı Kasım ayında başlatılan adli soruşturma
sonucunda anılan şahsın büyük tutarda kefalet ödeyerek serbest kaldığı ifade edilmektedir.
Haberde devamla anılan Bakanlık, söz konusu kişinin gözaltı süresinin bitmesinin ardından
Tahran Mollasadra Caddesi’nde yeni bir ofis açtığım ve sahte projelerle yerli ve yabancı
firmalardan para tahsil ettiğini duyurmuştur. Bakanlık, tüm gerçek ve tüzel şahıslan bahse konu
şirketin faaliyetleri konusunda uyarmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

[Devamını oku...]

03
TOBB-Körfez İşbirliği Konseyi 2. İş ve Yatırım Forumu

 Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı  Mehmet Ali Kuseyri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  ve Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu  tarafından Bahreyn'in başkenti Manama'da 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "TOBB-Körfez İşbirliği Konseyi 2. İş ve Yatırım Forumu" na Sn.Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile birlikte katılmışlardır.

 

 

[Devamını oku...]

Sayfa 9 / 28İlk   Geri   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  İleri   Son   
Yazdır