Haberler

27

 “Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan Yatırım

Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK); Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri
rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek
politika önerileri geliştirmek, yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı
idari engellere çözüm üretmek amacını taşıyan bir platformdur.

YOİKK 2017-2018 eylem döneminde de önceki dönemlerde olduğu gibi 10 adet teknik komite ile
çalışmalar yürütülecek olup Birliğimiz bünyesinde bu kapsamda, 2017-2018 dönemine ilişkin eylem
oluşturma süreci başlatılmıştır.

Yatırım ortamına ilişkin problemlerin çözüme kavuşturulduğu YOİKK platformuna 2017-2018 eylem
planı döneminde taşınmasını istediğiniz önerilerinizin, ekte bir örneği ve ilgili başlıklara ilişkin
açıklamaları bulunan eylem öneri formatına uygun olarak http.V/kobi.tobb.org.tr/voikk linki vasıtasıyla
doldurularak ekran üzerinden en geç 05 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar giriş yapılması
yoluyla iletilmesi hususu büyük önem taşımaktadır.

Söz konusu öneriler Birliğimiz çalışma grupları ve YOİKK paydaşı diğer özel sektör kuruluşları ile
yapılacak toplantılar vasıtasıyla derlenerek YOİKK Teknik Komite toplantılarında ele alınacak ve
eylem planına alınması uygun görülen problemlerin çözüme kavuşturulmasının önü açılacaktır.

[Devamını oku...]

20

 İlgide kayıtlı yazıda, Lusaka Ticaret Müşavirliğimizin Zambiya Teknik Müşavirler Derneği ile

yürüttüğü temaslar kapsamında, Türkiye ve Zambiya merkezli şirketler arasında ortak olarak
yürütülebilecek yatırım alanlarının tespit edildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, kereste ürünleri, organik ürünler, yemeklik yağ, sigara, balıkçılık, işlenmiş gıda ve
tekstil imalatı alanlarındaki yatırımlar öne çıkmakta olup, yatırım tekliflerine ilişkin iş planı ile
ayrıntılı bilgi için iletişim bilgileri özeti ekte sunulmaktadır.

[Devamını oku...]

20

 İlgi: Dışişleri Bakanlığımın 06.04.2017 tarihli ve 43143608-210.21-2017/12221007 sayılı

yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Hindistan Tekstil Bakanı Smriti Zubin Irani’nin, Yeni Delhi
Büyükelçiliğimize gönderdiği mektupta, Hindistan Tekstil Bakanlığı tarafından Hindistan’ın
Gujarat eyaletinde 30 Haziran-2 Temmuz 2017 tarihleri arasında “Textiles India-2017” başlıklı
bir uluslararası etkinliğin düzenleneceğinin bildirildiği iletilmektedir.

Söz konusu etkinlikte, tekstil alanında faaliyet gösteren yaklaşık 1000 kişinin ürünlerini
sergilemesi ve 2500 kadar alıcı bulunmasının beklenmekte olduğu, firmalara ikili görüşme
fırsatı tanınmasının planlandığı belirtilmektedir.

[Devamını oku...]

20

 İlgi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 11.04.2017 tarihli ve 29366873-

746.01.01 sayılı yazı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde hazırlanmış olan “Rekabetçilik ve
Yenilik Sektör Operasyonel Programı” 2014- 2020 yıllarını kapsamakta olup, ülkemizde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının AB Mali Programları Daire Başkanlığı tarafından
yürütülmektedir.

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı’nın “İmalat Sanayii, Araştırma ve
Geliştirme ile Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” faaliyet alanlarında 06 Nisan 2017 tarihi
itibariyle Proje Teklif Çağrıları açılmış olup, söz konusu çağrının son başvuru tarihi
09 Haziran 2017 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu proje teklif çağrıları ile ilgili detaylı bilgiye Birliğimizin
http://tobb.org.tr/Savfalaı7Detav.php?rid=2560&lst=DuyurularListesi internet adresinden
ulaşılabilmektedir.

[Devamını oku...]

04

 Bilindiği üzere, “TOBB NEFES KREDİSİ” adı altında TC Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank

A.Ş. ile Birliğimiz arasında 02 Aralık 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında oda borsa
üyeleri adı geçen bankalardan kredi kullanmaya 12 Aralık 2016 itibariyle başlamış ve halen kredi
kullanmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede “TOBB Nefes Kredisi” kapsamında gerçekleşen kredi kullandırmalarında 250,-TL
banka ve 250,-TL KGF başvuru masrafı ile kefalet oranının %0,5’i (bindebeş) oranında
komisyon olmak üzere bir takım ücretler ödenmektedir. Ancak, 27.02.2017 tarih 2017/9969
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile KOBİTerde kefalet oranı % 85’ten % 90’a yükseltilmiş
ve komisyon oranı da başka hiçbir masraf olmaksızın (banka ve KGF dahil olmak üzere) %0,03
(onbindeüç) oranına düşürülmüştür.

Dolayısıyla, yeni BKK gereği 20 Mart 2017 tarihi itibariyle TOBB Nefes Kredisi kapsamında
Ziraat Bankası ve Denizbank’tan kullanılacak kredilerde, kredinin sadece %0,03’ü (onbindeüç)
kadar bir masraf alınabilecektir.(Örneğin 100.000,- TLTik bir kredi için 30,-TL)

[Devamını oku...]

04

 İlgi: Ekonomi Bakanlığından alınan 20.03.2017 tarihli ve E.31240 sayılı yazı

İlgide kayıtlı yazıda, Suudi Arabistan’ın ithal ettiği kırmızı büyükbaş ve beyaz etlere uygulanan
geçici yasak mekanizmaları ile söz konusu yasakları kaldırma mekanizmalarına
http://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement food/Pages/EDOIFC-LBI.aspx

adresinden, bahsi geçen ülkeye kırmızı büyükbaş ve beyaz et ihraç etme arzusunda olan ülkelerin
resmi denetleme kurumlarınm akredite mekanizmasına ilişkin olarak da
http://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement food/Pages/EDOIFC-
IncpectionOfForeignFacilities.aspx
adresinden bilgi alınabileceği belirtilmiştir

[Devamını oku...]

Sayfa 6 / 28İlk   Geri   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  İleri   Son   
Yazdır