Haberler


06

 İlgi: Ticaret Bakanlığının 29.09.2020 tarihli ve 29077148-743.02.01.01 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısı ile, Ticaret Müşaviri ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantıları düzenlendiği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, 6 Ekim 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasmda Macaristan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta plan iş insanlarımızın; 8 Ekim 2Q20 Perşembe günü 14.30- 16.00 saatleri arasmda Almanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizin konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Macaristan toplantı detaylarına https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/budapeste- temsilcilerimiz-is-dunyamz-ile-bulusuyor/ adresinden; Almanya toplantı detaylarına ise https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/almanya-temsilcilenmiz-is-dunyamz-ile-bulusuyor/ adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Okunma Sayısı: 81
Yazdır