Haberler


06
İlgi : Ticaret Bakanlığından alman 20.02.2020 tarihli ve 52523816 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı yazıda, Uluslararası Saraybosna Havaalanı Kamu Şirketi tarafından Uluslararası Saraybosna Havaalanı Terminal B'nin ihtiyaçları için mobilya ve ekipman alıımna ilişkin ihale duyurusu yapıldığı ve ihale sürecinin devlet düzeyinde Bosna Hersek Kamu İhaleleri Ajansının web portalı (https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search) üzerinden takip edilebileceği belirtilmektedir.
Anılan web poıtalına aday firmalar tarafından ücretsiz olarak üye olunmasının akabinde 246-1-1-146-3-33/20 ihale bildirim numarası ile ihale dokümanlarının site üzerinden indirilebileceği ve ihale dokümanlarının alınabileceği son tarihin 23/03/2020 olduğu belirtilmiştir.
Diğer taraftan, ihaleye yönelik olarak son müracaat tarihinin 25/03/2020 saat 12:00 olduğu, tahmini toplam sözleşme değerinin KDV (%17) hariç 1.000.000,00 KM (511.291,00 Avro) olduğu; ihale seçim kriteri olarak "en düşük fiyat teklifi" ibaresine yer verildiği ifade edilmektedir.
Okunma Sayısı: 305
Yazdır