Haberler


25
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında şirketlere birtakım yükümlülükler getirilmiştir. İşçi sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilançosu 25 milyon liradan fazla olan her şirket 31 Aralık 2019 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmak zorundadır.
Kanunun 18. maddesi “Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” hükmünü içermektedir.
VERBİS2e kayıt yükümlülüğü olanlar ve tabi oldukları süreler aşağıdaki gibidir;
-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya mali bilanço toplam 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü son gün 31.12.2019,
-Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü son gün 31.12.2019,
-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü son gün 31.03.2020,
-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.04.2019 ve sicile kayıt yaptırmaları için son gün 30.06.2020.
İleride oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi ve idari para cezaları ile karşı karşıya kalınmaması için yükümlülük kapsamında olan tüm üyelerimizin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
Antakya Ticaret Borsası
Vekili
Av.Elif ÇAKRAN
Detaylı bilgi edinmek isteyen üyelerimiz için;
Av.Elif ÇAKRAN
Telefon:0533 383 78 53
Okunma Sayısı: 807
Yazdır