Haberler


01

 Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat - İhracat Elektronik Kayıt Sistemine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından alınan "ilgi" yazı;

Canlı hayvan, hayvansal yan ürünler dahil tüm hayvansal ürünler ve hastalık bulaştırma riski olan sap. saman gibi bir takım bitkisel ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner kontrolleri ve gerekli durumlarda ithalat izin işlemleri Bakanlığımız yetkili birimlerince yürütülmektedir.

Bakanlığımız çalışmaları neticesinde tüm bu iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi ve elektronik olarak kayıt altına alınabilmesi amacıyla web tabanlı bir yazılım sistemi geliştirilmiştir. Söz konusu sisteme https://hbs.tarbll.cov.tr- web adresinden ulaşılabilmektedir.

Kayıt sistemi "ithalat" ve "transit" bölümlerinden oluşacak olup "ithalat" bölümü 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren tüm yetkili birimlerimizde kullanılmaya başlanacaktır. Bu tarihten itibaren ithal edilmek istenen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin kontrol belgesi ve ithalat işlemleri, ithalatçıların ve Bakanlığımız birimlerinin kullanacağı web tabanlı elektronik sistemden gerçekleştirilecektir.

Belirtilen kayıt sistemi için gerçek veya tüzel her ithalatçı Bakanlığımız VSKN Müdürlüğü/ÎLİlçe Miidüılüklerine başvuru yaparak hiçbir prosedür olmadan, ücret ödemeden TC Kimlik No/Vergi No ile kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir. İthalatçı kişi veya firmalar adına işlem gerçekleştirecek kişiler noter onaylı yetki belgelerinin aslı ile yine bu bilimlerimize başvurarak sistemden ilgili firma adına yetkilendirileceklerdir.

İthalatçı veya sevkiyattaıı sorumlu kişi tarafından Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ön bildirimler ile Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamındaki Kontrol Belgesi müracaatları 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu taıilıteıı önce alınmış ve halen geçerliliği olan kontrol belgeleri ile yapılacak ithalatlarda, belgede belirtilen siliş kapısının bulunduğu yetkili Veteriner Sııur Kontrol Noktası,Tl Müdürlüğüne müracaat edilecek ve bu müdürlük tarafından kontrol belgesinin sisteme kaydı yapılacak Sistem ile ilgili duyuru Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz web sayfalarında yayımlanmış olup duyuruda   da   Belirtilen

http://content.tarrimty.gov.tr/asset/86m75x9q/7UPn97mm.html linkinde sistemin kullanımını açıklayan video bulunmaktadır. Ayrıca ilk kullanım aşamasında, başvurulan Müdürlük personelinden de bilgi alınabilecektir

Okunma Sayısı: 665
Yazdır