Haberler


27

 İlgi :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22.07.2019 tarih ve 168934 sayılı yazısı.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi yazısında, 09.01.2019 tarihli Makam Oluru ile taraflarınca yayımlanarak yürürlüğe giren ve   25.03.2019 tarihli Olur ile değişiklik yapılan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca plastik poşetlerin   ücret karşılığında tüketici veya kullanıcıya verildiği ifade edilmektedir.   

 Bakanlığın yazısında, bu kapsamda, satışa tabi plastik poşetlere dair Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'm   Geçici 4 üncü Maddesinde yer alan "Bu Usul ve Esasların 5 inci maddecinin onuncu ve on birinci fıkrasındaki şartlan sağlayan plastik   poşetler en geç 30/06/2019 tarihinden itibaren satışa sunulur ve şartlan sağlamayan plastik poşetlerin satışına izin verilmez." hükmü   dahilinde;

  • Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılması,

  • Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yinnisini

    geçmemesi,

  • Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk

    olarak kullanılması ve

  • Ücrete tabı plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmasına dair esasların sağlanması, 

    gerektiği bildirilmiştir.

Okunma Sayısı: 499
Yazdır