Haberler


24

 Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'ndan Birliğimize intikal eden 24.04.2019 tarih ve 67231105/2019-01/E. 108 sayılı yazıda; resmi internet sitesinde konsinye satış işlemlerine ilişkin "Konsinye Çağrısı/Duyurusu" yayınlandığı belirtilmiştir.

Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nun yazısı ekte sunulmuştur

Okunma Sayısı: 777
Yazdır