Haberler


08

 

Kamu kurum ve kuruluşlarına, kar amacı gütmeyen kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik uygulanacak olan 2019 Yılı Teknik Destek Programı ve 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 01 Mart 2019 tarihi itibariyle ilan edilmiştir.

2019 Yılı Teknik Destek Programı, TR63 Bölgesi'ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına çözüm sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma, Teknik Destek Programının faaliyetleri arasında yer almaktadır. Programa dair başvurular Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 24 Aralık 2019 tarihine kadar sürekli alınacak olup, ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı, TR63 Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır. 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı başvurularının alınmasına Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 24 Aralık 2019 tarihine kadar devam edilecek olup, her bir fizibilite teklifi Ajansa sunulduğu tarihten itibaren 1 ay içerisinde değerlendirilip, Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır.

2019 Yılı Teknik Destek Programı ve 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı'na ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Başvuru Rehberleri ve Destekleyici Belge Şablonları, DOĞAKA'nın web sitesinde (www.dogaka.gov.tr) yayımlanmaktadır.

Okunma Sayısı: 546
Yazdır