Haberler


15
İlgi: Ekonomi Bakanlığımdan alman 08.01.2018 tarihli ve E.2856 sayılı yazı
İlgide kayıtlı yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alman bir yazıya atfen Cezayir’in 2015 yılında yürürlüğe koyduğu ithalat lisansları uygulamasını 2018 yılı içerisinde kaldırmayı öngördüğü belirtilmektedir.
Diğer taraftan, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ek-l’de yer alan ürün gruplarının ithalatının yasaklandığı, Ek-2’de yer alan ürünlerde ise gümrük vergilerinin yükseltildiği kaydedilmektedir.
Bahsi geçen eklere Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.trl üst panelindeki “TOBB Birimleri” altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki “Duyurular”(htrps://www.tobb.org.tr/Savfalar/detay.php?rid~2$08&lst=DuyurularListesi) kısmından ulaşılabilmektedir.
Okunma Sayısı: 1725
Yazdır